Iskolánk története
1958-2008

Landorhegyi

Intézményünk, a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola, 2003-ban a József Attila Általános Iskola, a Landorhegyi Általános Iskola és a Pais Dezső Általános Iskola jogutódjaként jött létre.

A jogelőd iskolák története az 1958-ban született József Attila Általános Iskola megalapításával kezdődött. Akkor még a Landorhegyen kukorica táblákkal szegélyezve néhány lakóépület és a Ruhagyár állt, így a környékben lakó általános iskolások befogadására a Gasparich úton található épület elégnek bizonyult. A város iparosodásával együtt járt, hogy sokan beköltöztek, illetve nőtt a gyermekek létszáma. Az iskola létszáma elérte az 1062 főt. Az épület szűkösségén segítve nyolc osztálynak a Zrínyi Gimnázium adott helyet. 1965. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a környék tanulói előtt a jelenlegi székhelyintézmény a Landorhegyi úton. Az iskola 16 tanteremmel, szaktantermekkel és kis tornateremmel rendelkezett akkoriban.

 Hamarosan szükségessé vált további nyolc tanteremmel való bővítése. Az 1977-ben átadott 16 tantermes Pais Dezső Általános Iskola birtokba vétele után is maradtak olyan alsó tagozatos osztályok, akik a közeli kollégiumok és óvodák csoportszobáiban tanultak. Ekkoriban már nem volt szükség a délutáni váltott-műszakos tanításra.

A kor elvárásainak megfelelően az iskolákban könyvtárak, tornatermek és a Pais iskolában tanuszoda épült. A gyerekek egészséges fejlődésének feltételei mindhárom iskolában adottak voltak.  A tágas udvarok, szabadtéri sportpályák jó feltételeket biztosítottak a sportoláshoz és a délutáni napközis foglalkozásokhoz. A szaktantermi rendszer kialakítása ideális feltételeket biztosított a felső tagozatosok számára a szakrendszerű oktatásban.

A dr. Hamburger Jenő iskolafennállásának második évtizedében állami és üzemi (Zalatej) segítséggel megépült nagyméretű tornacsarnok. Vele párhuzamosan a hátsó udvar sport célú kialakítása is megkezdődött. Így minden adott volt, hogy beinduljon a testnevelés tagozatos képzés 1990-ben.

A József Attila iskolában a német, a Landorhegyiben a német és orosz nyelvek oktatása, a Pais iskolában az angol nyelv oktatása jutott tagozatos, illetve emelt szintre. 1993-tól az igényeket kielégítve a Paisban is indult német tagozatos képzés, majd a Landorhegyiben az angol tagozatos képzés.

A nyolcvanas évek első felében elérte a számítástechnika feltételrendszere az általános iskolákat is. A Landorhegyi és Pais iskolákban számítástechnika tagozatos képzés keretében a gyerekek magas óraszámban tanulták a számítógépek kezelését és programozását. E szakmai program napjainkban emelt szintű oktatás néven folytatódik.

A Landorhegyi iskola 1970-től Dr. Hamburger Jenő, a Pais utcai iskola 1980. óta városunk díszpolgára Dr. Pais Dezső nevét viseli. A rendszerváltozás után ismét Landorhegyi Általános Iskola nevét vettük fel, majd az iskolák összevonása után Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola néven szerepelünk Zalaegerszeg közoktatási rendszerében. A sportiskola 2007. szeptemberi indulása óta a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola néven szerzünk elismerést a városnak és a megyének.

Közben intézményünk villanyvilágításos műfüves pályával gyarapodott.

Diákjaink számos tantárgyi- és sportversenyen szerepeltek sikerrel.

A korábban elterjedt üzemi, vállalati, honvédségi támogató közreműködést felváltották az iskolákban létrehozott alapítványok.

Az adományokból, báli bevételekből és a személyi jövedelemadóból nyerhető támogatások forrásából jelentős oktatási feltételeket javító beruházást valósítottunk meg. Évente több tanulót támogatnak az alapítványok abban, hogy elmehessenek táborokba, tanulmányi kirándulásokra.

Igazgatók az iskola történetében:

József Attila Általános Iskola Landorhegyi Iskola Pais Dezső Általános Iskola
Bangha László 1958 - 1961        
Babos Tibor 1961 - 1975.

Katona Józsefné

1965 - 1985.    
Janzsó Éva 1975 - 1992.

Igazi István

1985 - 1997. Dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna 1977 - 1993.
Jász Béla 1992 - 1994.

Bánfalvi Péter

1993 - 2003.
Lukács Erzsébet 1994 - 1996.
Sipos Jánosné 1996 - 1997.

Mátai Ferenc

1997 -
Kovács Andrásné 1997 - 1999.
Vas Gyula 1999 - 2002.
Kovács Zsuzsanna 2002 - 2003.