Általános tantervű osztályok az iskolában

Azoknak a tanulóknak, akik a sporthoz nem vonzódnak oly mértékben, hogy sportiskolások legyenek, és akik nem választják a német két tanítási nyelvű képzést, azokat az általános tantervű osztályokba várjuk.

Számukra az iskolai élet épp oly színes, mint a két speciális osztályban, csak másként.

Az alsó tagozaton minden tanuló igénybe veszi a napközis ellátást. Így a "gurulóként" emlegetett rendszerben két tanító nénivel töltik a napot reggeltől 16.30-ig. A délelőtti tanítási órákat az ebéd utáni játék és a tanóra követi, amely keretében felkészülnek a másnapi órákra, gyakorolnak, gyűjtő munkákat végeznek. A nevelési folyamat fontos eleme a kulturált étkezési szokások kialakítása, gyakorlása.

Alapelvünk, hogy a délutáni szabadidőből minél többet töltsenek a szabadban, amihez biztonságos iskolaudvar és sportpályák biztosítanak ideális feltételeket. Gyakran visszük a gyermekeket sétálni, városi intézményeket látogatni. A programunk keretében jut idő múzeumlátogatásokra, a bábszínházi előadások és könyvtári foglalkozások látogatására.

A játékos angol és német foglalkozásokon az idegen nyelveket beszélő tanítók kedveltetik meg a nyelvtanulást a kisgyermekekkel. A tehetséges és szorgalmas másodikosok május táján kapnak ajánlatot az emelt szintű idegen nyelvi képzésre és az informatika emelt szintű oktatást előkészítő csoportba jelentkezésre. Akik bejuthatnak e csoportokba, ők is az osztály tanulói maradnak, csak az említett tantárgyak óráin csoportokat bontunk. Az idegen nyelvek tanulása 4. évfolyamtól, az informatika a hatodik évfolyamtól mindenki számára kötelező.

Az általános tantervű osztályokba járó gyermekek első osztály 2. félévétől két éven át tanulnak úszni az iskola tanmedencéjében. Az úszásoktatásában jelentős tapasztalatokkal rendelkező tanárok legalább két úszásnemben megtanítják úszni a kisdiákokat.

Az alsó tagozatosok a napközis időben járhatnak művészeti képzésekre az iskola falain belül. Ezek többsége ingyenes, bizonyos tanszakokért tandíjat kell fizetni. Lehetőségek: társastánc, kézműves, grafika, dráma. Felső tagozaton a mozgókép tanszakkal egészül ki a választék.

Felső tagozaton a sok iskolán kívüli elfoglaltság miatt a gyerekek kevesebb tanórán kívüli foglalkozást igényelnek. Az ugrókötél, fotó és videó, számítástechnika szakkörök mellett mód nyílik úszásedzésre és az énekkar kínálja az együtt éneklés örömét.

A felső tagozaton általában évfolyamonként alakítunk ki napközis csoportokat, ahol a szabadidős programok mellett fő feladat a tanulmányi feladatok teljesítése.

Mindhárom képzési programban fontos eszközt kínál az iskolai könyvtár, ahol 20 000 kötetes könyvtár állományából válogathatnak a gyerekek tudományos ismeretterjesztő és szépirodalmi könyveket, ifjúsági folyóiratokat.