8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. Tel: +36/92-510-757 Email: landhegy@landorhegyi.sulinet.hu
L A N D O R H E G Y I   S P O R T I S K O L A I   Á L T A L Á N O S   I S K O L A
Tankönyvekkel kapcsolatos információk (2017/2018-as tanév)

A tankönyvek osztásának időpontjával kapcsolatos információk később érhetők el.

A tartalom utolsó frissítésének időpontja: 2017. augusztus 23.

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a 2017/18-as tanév tankönyvellátásáról, a jövő tanévben alkalmazandó tankönyveinkről.

Ezeket évfolyamonként megtekinthetik ezen a weboldalon.

**********************************************************

Tisztelt Szülő(k)!

Minden szülőnek egy felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteni!

A nyilatkozat nyomtatható változata itt érhető el!

**********************************************************

 

I. Ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése

 

  A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata (továbbiakban: határozat) értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

  Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

  A tartós tankönyvekbe írni semmit nem szabad! A tankönyv hanyag kezelése, elvesztése vagy szándékos rongálása esetén anyagi kártérítéssel tartozik a szülő. ( Házirend ) A kártérítés módjáról és mértékéről a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik.

 

Tehát az ingyenes tankönyveket a diákok az iskola könyvtárából kapják kölcsönzésre.

  Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve – ezeket nem kell az iskolai könyvtárba bevételezni, a tanulók tulajdonában maradnak.

 

II. Szülői felület

A Könyvtárellátó megnyitott egy felületet a Szülõk számára: https://www.szuloifelulet.kello.hu

Ezen keresztül lehetõség nyílik, hogy a Szülő jelezze a gyermeke adataiban történt változásokat.

Továbbra is mûködik a Kello publikus webáruházának rendelési felülete azon szülők számára, akik a használt ill. könyvtári helyett saját tankönyvet szeretnének: http://webshop.kello.hu  Regisztráció után itt rendelhetik meg a tartós tankönyveket.

 

III. Tankönyvosztás

 

 A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola minden tanulója számára az 1. tanítási napon (2017. szeptember 1-jén) kerül sor a tankönyvosztásra.

 A tankönyvlistát az átvételről – az 1. osztályosok kivételével – a tanulók írják alá, a Szülőknek így nem kell befáradniuk.

/ Kérjük, hogy megfelelő méretű táskával gondoskodjanak a tankönyvcsomagok hazaszállításáról. /

 

IV. Felelősségvállalás a tartós tankönyvek megóvásáért

  Már korábban tájékoztattuk Önöket / ld. I. /, hogy a 2017/18-as tanévtől az általános iskolák valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tartós tankönyveket azonban minden évfolyamon könyvtári állományba kell venni, azokat – ép állapotban - a tanév végén minden tanulónak az iskolai könyvtárba vissza kell szolgáltatni.

/A tartós tankönyveket évfolyamonként x-szel megjelöltük./

 

  Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy az itt letölthető Felelősségvállalási nyilatkozatot szíveskedjenek kinyomtatni, és kitöltve-aláírva gyermekükkel az 1. tanítási napon az iskolába beküldeni.  

 

Zalaegerszeg, 2017. augusztus 22.

 

Tisztelettel:

 

Mátai Ferenc intézményvezető megbízásából:

Rákóczi Marianna

tankönyvfelelős