8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. Tel: +36/92-510-757 Email: landhegy@landorhegyi.sulinet.hu
L A N D O R H E G Y I   S P O R T I S K O L A I   Á L T A L Á N O S   I S K O L A
Tankönyvekkel kapcsolatos információk (2019/2020-as tanév)

 

A tartalom utolsó frissítésének időpontja: 2019. május 28.

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a 2019/2020-as tanév tankönyvellátásáról, a jövő tanévben alkalmazandó tankönyveinkről.

Ezeket évfolyamonként megtekinthetik ezen a weboldalon.

Letölthető dokumentumok:

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke itt érhető el!

Felelősségvállalási nyilatkozat itt tölthető le!!! (doc)

Szülői tájékoztató

a 2019/2020. tanév tankönyvellátásáról

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány hatályos rendelkezései alapján a 2019/2020. tanévben ingyenes tankönyvellátásra jogosult a nappali rendszerű oktatás-nevelésben az iskolánk valamennyi tanulója.

Az iskolánk a térítésmentes tankönyvellátást: tankönyvrendeléssel a normatíva felhasználásával, könyvtári állományból való kölcsönzés útján, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével, használt tankönyvekkel biztosítja.

 Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők. Tartós az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely „nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.”

 A tartós tankönyvek az iskolai könyvtár állományába kerülnek, a tanulók azokat az adott tanévben csak használatra kapják, és azokat kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

(Ez nem vonatkozik valamennyi évfolyamon a munkafüzetekre, munkatankönyvekre; valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyvére, mivel az első két évfolyamon nincs tartóstankönyv-használat.)

A tartós tankönyvekbe írni semmit nem szabad!

 

Felelősségvállalás a tartós tankönyvek megóvásáért:

 A tankönyv elvesztése vagy szándékos rongálása esetén a Szülő/Gondviselő/nagykorú tanuló kártérítési felelősséggel tartozik. /Felelősségvállalási nyilatkozat/

(Kérjük, hogy az 1. tanítási napon kitöltve-aláírva küldjék el gyermekükkel.)

 A Szülő döntési joga:

Amennyiben a Szülő úgy dönt, hogy a könyvtári tartós tankönyvek helyett saját tankönyveket szeretne, azokat megvásárolhatja a https://webshop.kello.hu / internetes oldalon.

./A Kello kényelmi szolgáltatásként bevezette a https://szuloifelulet.kello.hu weboldalt.

A weboldalon az iskolás diákok szülei:

·         megtekinthetik a gyermekük számára rendelendő tankönyveket

·         egy regisztrációt követően megtekinthetik, és módosítási javaslatot adhatnak le gyermekük

alapadataira (név, cím), illetve több gyermekük adatait egyben kezelhetik/

 

A 2019/2020. évi tankönyvek jegyzékét évfolyamonként megtekinthetik a honlapon. A tartós (az iskolai könyvtárból kölcsönözhető) tankönyveket évfolyamonként x-szel megjelöltük.

 

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékét évfolyamonként megtekinthetik a honlapon, illetve e-book és hangoskönyv formátumban megtalálhatják a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén.

 Tájékoztató a tankönyvosztásról:

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola minden tanulója számára az 1. tanítási napon/héten kerül sor a tankönyvosztásra.

A tankönyvlistát az átvételről a Szülő/Gondviselő írja alá.

/Kérjük, hogy megfelelő méretű táskával gondoskodjanak a tankönyvcsomagok hazaszállításáról. /Zalaegerszeg, 2019. május 20.


 
 
Mátai Ferenc intézményvezető megbízásából:
 
 Rákóczi Marianna
tankönyvfelelős