A "ZENIT 41" Apáczai Diploma Díjat Esztergályos Zsolt emlékére alapította az Apáczai Kiadó mindazoknak, akik segítik tankönyvkiadási tevékenységét.
A díj azoknak ítélhető oda, akik életük, szakmai pályájuk tetőpontján 41 éves korukig kiemelkednek szorgalmukkal, munkájukat kellő megfontoltsággal, felelősséggel, jóindulattal, a gyermekek iránti elkötelezettséggel végzik, ugyanakkor tevékenyen részt vesznek az Apáczai Kiadó könyveinek megbecsülésében, népszerűsítésében.

Az iskola vezetősége 2009-ben - a tantestület egyetértésével - Rákóczi Marianna tanító-magyar-könyvtár szakos kolléganőt terjesztette fel e díjra.

A benyújtott pályázat alapján, a bíráló bizottság döntéseképpen iskolánk pedagógusa a "ZENIT 41" Apáczai Diploma Díj bronz fokozatát kapta.
A díjátadó ünnepségre az Apáczai Kiadó budapesti székházában került sor 2009. április 10-én.

A kolléganő ezúton is köszönetet mond az iskolavezetésnek és pedagógustársainak azért, hogy támogatták, és méltónak találták erre a magas színvonalú erkölcsi és anyagi elismerésre.

Képek az ünnepségről: