Boldogságórák a Landorhegyi iskolában

 

 

 

 

  Iskolánk sikeresen pályázott, és elnyerte a „Boldog Iskola” címet, amelynek következtében

  a 2018/19-es tanévben bekapcsolódott a Jobb Veled a Világ Alapítvány „élménypedagógiai programjába”, a Boldogságóra programba –egy tanulócsoport (a 6.a osztály) részvételével. (E tanévtől közel 6000 pedagógus és 100.000 gyermek vesz részt boldogságórákon országszerte!)

 Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet szakmai csapata (Prof. Dr. Bagdy Emőke, Prof. Dr. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológiai Laboratórium vezetője és Bagdi Bella, a Boldogság Intézet vezetője és az oktatási-nevelési intézményekbe bevezetett Boldogságórák elindítója) egy teljes programot dolgozott ki a diákok boldogságra való tanítására.

 „A Boldog Iskola program célja: a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva a tanulók ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez.”

 (www.boldogsagora.hu/tajekoztato)

  Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősítik önbizalmukat. Segítik testi-lelki egészségük megtartását, az iskolában is jobban teljesítenek. 

Megtanulják:

- hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni,

- észrevenni az élet apró örömeit,

- értékelni és erősíteni emberi kapcsolataikat,

- csökkenteni a feszültséget, a szorongást, az agressziót,

- hogyan kell elkötelezetté, kitartóvá válni,

- könnyebben leküzdeni az akadályokat,

-pozitív élményállapotba, a testi-lelki jól-lét állapotába hozni magukat…

   A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra (hónapról hónapra) ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. A megvalósításhoz sok-sok ötletet és módszertani segítséget kapnak a csatlakozó iskolák-pedagógusok.

Az egyes témakörök sorrendben: Boldogságfokozó hála

  • Optimizmus gyakorlása

  • Társas kapcsolatok ápolása

  • Boldogító jócselekedetek

  • Célok kitűzése és elérése

  • Megküzdési stratégiák

  • Apró örömök élvezete

  • Megbocsátás

  • Testmozgás

  • Fenntartható boldogság

  Várható „eredmény: optimista, magabiztos és kitartó gyerekek, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.” (http://boldogiskola.hu/)

 

  Összegzésképpen elmondható, hogy a Boldogságóra program érzelmi intelligenciát, egész személyiséget fejlesztő program, pozitív életszemléletre nevel, a boldogságra való képességünket fejleszti, ami önkiteljesedésünk legfőbb előmozdítója.

 

NEVELJÜK BOLDOGSÁGRA IS A GYEREKEKET A LANDORHEGYIBEN!

 

Rákóczi Marianna

pedagógus